Home / Projekty / Wspomnienie o Józefie Piłsudskim

Wspomnienie o Józefie Piłsudskim

Poprzez sześciokrotny pokaz wydarzenia artystycznego, podczas którego aktorka Ewa Dałkowska przy akompaniamencie Dominika Rosłonia zaprezentowana fragmenty prozy "Ścieżka obok drogi" przybliżono i upamiętniono postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybrane fragmenty pozwolą ukazać Marszałka z dwóch perspektyw, jako zwykłego człowieka i Wielkiego Męża Stanu.

Zadanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości na temat postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej po okresie zaborów, co przekłada się na budowanie poczucia patriotyzmu wśród odbiorców projektu. Realizacja zadania umożliwiła mieszkańcom mniejszych miejscowości wzięcia udziału w niekomercyjnym wydarzeniu kulturalnym o wysokim poziomie artystycznym.

Łopacińskich Świat | Copyright © 2016 www.bestdesign.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.